Boligforeninger

 

Trappeopgange
København er fuld af smukke trappeopgange, med flotte detaljer og farver og trappen er det første der byder os velkomne når vi kommer hjem eller får gæster på besøg.
Men hverdagen slider på trin, vægge og døre.
Malerfirmaet Staubo har igennem årene renoveret flere end 300 trappeopgange i København. Foruden malerarbejdet, tilbyder vi også at stå for f. udskiftning af linoleum, murer- og snedkerarbejde, samt renovering af lys- og elinstallationer.
Med vores store erfaring kan vi garantere en tryg og professionel byggesag, lige fra den indledende rådgivning om farver og materialevalg, til arbejdets udførsel og frem til færdig aflevering.
VinduesrenoveringVinduer skal holdes ved lige. Ellers vil sol og vand ødelægge træet og forringe vinduets levetid. Er der brud på malingen eller begyndende afskalning er det på tide at vinduet bliver malet.

Vi udfører maling af vinduer, samt tillægssarbejder, som fx snedkerreparationer.

Vi udfører også renovering af bevaringsværdige vinduer med linoliemaling.

Facader
Når facaden skal renoveres er det vigtigt at det gøres korrekt. Først skal der foretages en professionel vurdering af facadens underlag, tidligere anvendte materialer og vedhæftning. Herefter skal det vurderes om det er nødvendigt at totalafrense tidligere malingslag, eller om det er muligt at arbejde videre på det eksisterende. Endelig skal der besluttes hvilke farver facaden skal have.

Vi hjælper med rådgivning af fremgangsmåde, materialevalg og farver. Vi står også for stillads, afrensning, murerarbejde og andet arbejde som ofte følger med en facaderenovering.